INCOTERMS

Tarptautinės prekybos terminų taisyklės INCOTERMS 2000

E grupė EXW Iš įmonės (... vietos pavadinimas)
F grupė FCA Pristatyta iki vežėjo (... vietos pavadinimas)
FAS Pristatyta prie laivo borto (... išsiuntimo uosto pavadinimas)
FOB Pristatyta ant denio (... išsiuntimo uosto pavadinimas)
C grupė CFR Kaina ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas)
CIF Kaina, draudimas ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas)
CPT Transportavimas apmokėtas iki (... paskyrimo vietos pavadinimas)
CIP Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki (... paskyrimo vietos pavadinimas)
D grupė DAF Perduota pasienyje (... vietos pavadinimas)
DES Perduota laive (... paskyrimo uosto pavadinimas)
DEQ Perduota krantinėje (... paskyrimo uosto pavadinimas)
DDU Perduota, muitas nesumokėtas (... paskyrimo vietos pavadinimas)
DDP Perduota, muitas sumokėtas (... paskyrimo vietos pavadinimas)

Ką reikėtų žinoti, kai pasirenkate Incoterms?
(tai tik trumpas Incoterms interpretavimas. Sudarant sutartis rekomenduojame vadovautis oficialiu tekstu, kurio teiraukitės ICC nacionaliniame komitete „Tarptautiniai prekybos rūmai – Lietuva“.)

EXW – iš įmonės. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai savo patalpose pateikia prekes pirkėjui. Pirkėjas (tiesiogiai ar netiesiogiai) turi organizuoti prekių pakrovimą bei eksporto formalumų sutvarkymą. Tai mažiausius pardavėjo įsipareigojimus numatančios sąlygos. Jei pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pakrautos į pateiktą transporto priemonę – tai turi būti aiškiai nurodyta sutartyje.

FCA – pristatyta iki vežėjo. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes vežėjui į vietą, kurią nurodo pirkėjas. Jei prekės perduodamos vežėjui pardavėjo patalpose – tai pakrovimas į transporto priemonę yra pardavėjo pareiga ir atsakomybė. Jei prekės perduodamos vežėjui pastarojo patalpose arba bet kurioje kitoje vietoje, tai pardavėjas nėra atsakingas už jų iškrovimą. Eksporto formalumus FCA sąlygų atveju taip pat turi atlikti pardavėjas (tiesiogiai ar netiesiogiai). Šios sąlygos naudotinos transportuojant prekes visomis transporto rūšimis.

FAS – pristatyta prie laivo borto. Sąlygos naudojamos tik jūrų transporte. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes į krantinę nurodytame uoste. Nuo to momento visi krovos darbai bei rizika yra pirkėjo atsakomybė. Eksporto formalumus šiuo atveju turi sutvarkyti pardavėjas.

FOB – pristatyta ant denio. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato krovinį ant laivo denio t.y. kai krovinys yra įkeliamas per laivo borto turėklus nurodytame uoste. Pagal šias sąlygas pardavėjas turi atlikti muitinės eksporto formalumus. Šiuo metu laivo turėklai nėra ta riba, kuri labai aiškiai skirtų pardavėjo ir pirkėjo riziką (pvz. roll on/ roll of tipo laivai). Todėl dabar dažniau yra naudojamos FCA sąlygos. Pardavėjui FCA sąlygos yra palankesnės, nes rizika ir sąnaudos pereina pirkėjo atsakomybėn nuo to momento, kai prekės perduodamos vežėjui. FOB sąlygas galima naudoti tik jūrų transporte. Bet dėl tam tikrų priežasčių (pvz. gana aiškus sąnaudų paskirstymas tarp pardavėjo ir pirkėjo) jos gana plačiau taikomos gabenant krovinius oro transportu.

CFR – kaina ir frachtas. Naudojama tik jūrų transporte. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes į laivo denį išsiuntimo uoste bei apmoka visas sąnaudas, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties uostą. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

CIF – kaina, draudimas ir frachtas. Naudojama tik jūrų transporte. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes į laivo denį išsiuntimo uoste bei apmoka visas sąnaudas, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties uostą. Pardavėjas taip pat turi apdrausti krovinį nuo sugadinimo ar praradimo transportavimo metu pirkėjo naudai bei sumokėti draudimo įmoką. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

CPT – transportavimas apmokėtas iki ... . Visiškai tokios pačios sąlygos kaip ir CFR, bet gali būti naudojamos gabenant krovinius įvairių rūšių transportu. Taigi pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes vežėjui bei apmoka visas sąnaudas, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties vietą. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

CIP – transportavimas ir draudimas apmokėtas iki ... . Visiškai tokios pačios sąlygos kaip ir CIF, bet gali būti naudojamos gabenant krovinius įvairių rūšių transportu. Taigi pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes vežėjui bei apmoka visas sąnaudas, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties vietą. Pardavėjas taip pat turi apdrausti krovinį nuo sugadinimo ar praradimo transportavimo metu pirkėjo naudai bei sumokėti draudimo įmoką. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

DAF – perduota pasienyje. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes į nurodytą pasienio vietą. Pardavėjas turi atlikti muitinės eksporto formalumus, bet nėra įpareigotas iškrauti prekes iš transporto priemonės.Šiems įsipareigojimams įvykdyti reikalingos tam tikros sąlygos, kurios leistų pardavėjui tinkamai perduoti prekes pirkėjui. Todėl tai paprastai atliekama muitinės terminale arba transporto kompanijos terminale.

DES – perduota laive. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes ant laivo denio numatytame paskyrimo uoste. Nuo šio momento visos sąnaudos ir rizika yra pirkėjo atsakomybė.

DEQ – Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes į krantinę numatytame paskyrimo uoste. Pardavėjas yra atsakingas už visas sąnaudas ir riziką iki to momento, kai prekės yra iškraunamos nurodyto uosto krantinėje. Muitinės formalumai yra pirkėjo atsakomybė.

DDU – Perduota, muitas nesumokėtas. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes, kurioms nėra atlikti muitinės formalumai, į nurodytą paskirties vietą. Tačiau prekių iškrovimas iš transporto priemonės nėra pardavėjo atsakomybė. Visos išlaidos, susijusios su muitinės formalumais (procedūros atlikimas, mokesčiai, muitas) yra pirkėjo atsakomybė.

DDP – Perduota, muitas sumokėtas. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes, kurioms atlikti muitinės formalumai, į nurodytą paskirties vietą. Tačiau prekių iškrovimas iš transporto priemonės nėra pardavėjo atsakomybė. Visos išlaidos, susijusios su muitinės formalumais (procedūros atlikimas, mokesčiai, muitas) yra pardavėjo atsakomybė. EXW sąlygos numato mažiausius pardavėjo įsipareigojimus, o DDP – didžiausius pardavėjo įsipareigojimus.